IT ›  Testing › 

Kniha: Testování softwaru řízené návrhem/Design Driven Testing – Test Smarter, Not Harder

BuckTheBug
thumb9f305a5fc7e504fb31bce0888e02650b.jpg
Autoři: Matt Stephens, Doug Rosenberg
V ČR vydal Computer Press.
Originální text tohoto článku v PDF!

Stručně

Na jednu stranu, není kniha nijak převratná (především z testerského pohledu), na druhou stranu je to velmi zajímavý mix, ve kterém si něco zajímavého a nového najde tester, vývojář i analytik/designer. Kniha staví na velmi pragmatických přístupech k návrhu, vývoji i testování. Kdo se již vyzná v různých metodikách, může začít přílohou, což je starší přednáška jednoho z autorů. Jde o vtipnou satiru, kde si nebere žádné velké servítky s velkými, těžkými „vodopády“, ale ani s extrémními agilisty. Vyplývá z toho jakási zlatá střední cesta, která je také prezentována celou toto knihou. (Přímo o metodice, na kterou se autoři odvolávají a na které staví, vyšly další publikace, které lze dohledat podle jmen autorů nebo společnosti ICONIX.)

Knihu lze nalézt na internetu i v angličtině, což může být dobrý pomocník nebo i náhrada, protože překlad především v prvních kapitolách je dost kostrbatý.

Kniha je hlavně určena vývojářům, designérům a dev-testrům. Zkušenému testerovi mohou přijít některé body samozřejmé a nezpochybnitelné. Ale zde je třeba si uvědomit, jak k testování přistupují vývojáři… :)

Podrobněji

V první části autoři představují vzorový projekt, na kterém je jejich metodika prezentována. Pro porovnání je zde prezentována i metodika Test Driven Development - v některých bodech je popisována až příliš konfrontačně, ale většině lze dát za pravdu. Řízení návrhu pouze a jen testy a to pouze a jen unit testy má své limity, ale asi málokdo je tak ortodoxní, že by postavil seriózní vývoj pouze na TTD. (Ale jsou i tací, kteří naopak dokáží vynechat testing z životního cyklu úplně. :) )

O co se metodika ICONIX/DDT (a tedy i tato kniha) opírá?

- Posouvá testing již do analýzy/designu aplikace (integrace v Enterprise Architect)
- Používá a mírně rozšiřuje klasický V-model. Úrovně testů jsou zde (seshora):
 • UAT
 • Testy požadavků (a to i v kódovaných testech!)
 • Testy scénářů (opět i v kódu)
 • Testy řadičů (v originále „controller“, něco mezi unit testem a testem UC… řekněme logické bloky kódu, významný krok UC, metoda služby, metoda facade, …)
 • Testy jednotek – unit test (myšleny skutečné unit testy)
 • + Testy algoritmů – velmi nízkoúrovňové testy
 • Pozn: stupeň integrace je brán jako samostatná dimenze, tzn. Test scénáře, může být jak integračním, tak zcela izolovaným testem.
- Cílem testů je ověřit implementaci návrhu a zároveň zajištění regrese (testy jsou uvažovány jako kódované)
- Zaměřuje se spíše na pokrytí požadavků a logiky, než na pokrytí kódu (kontrast s TDD apod.)

Téměř všechny kapitoly jsou rozděleny do deseti bodů. Některé body ale souvisí s použitím Enterprise Architect a vlastního doplňku autorů do EA. Občas jsou některé skutečně do počtu, aby jich bylo vždy deset.

Například desítka osvědčených postupů – takový high-level pohled:

1.        Vytvořte architekturu.
2.        Dohodněte se na obchodních požadavcích a testujte vůči nim.
3.        Návrh odvoďte z problémové domény.
4.        Podle storyboardů uživatelského rozhraní napište případy užití.
5.        Pro ověření, že případy užití pracují, napište testy scénářů.
6.        Vytvořte konceptuální a podrobný návrh a testujte vůči nim.
7.        Pravidelnou aktualizací udržujte model synchronizovaný s kódem.
8.        Testy přijatelnosti udržujte synchronizované s kódem.
9.        Mějte automatizované testy stále aktuální.
10.      Kandidáta na finální verzi porovnejte s původními případy užití.

Pokud by si ne-tester odnesl z knihy alespoň tohle, super!

Testy jednotek a podrobný návrh
 • Vychází především z diagramu posloupností (sequence diagram).
 • Z něj se vytváří testovací případy a scénáře (jako varianty hlavního případu).
 • Nevyžaduje pokrytí každého kroku, pokud je již testován jinak. (z pohledu efektivity testování v pořádku, ale existují i argumenty proti – např. refaktorování)
 • White-box testing -> možnost stub a mock, dependency injection apod.
 • Pro mimořádně náročné algoritmy nebo kriticky důležité metody psát velmi podrobné testy algoritmů – i v případě, že jsou pokryty testy na vyšší úrovni.
 • Integrační testy držet v samostatné sadě, která není součástí buildu (myšleno CI, BuddyBuild, …). Nicméně sadu integračních testů udržovat aktuální a pravidelně ji spouštět.

Testování řadičů a konceptuální návrh
 • Vychází z Robustness diagram (diagram robustnosti). Nevím, jak moc je to standardní diagram, ale asi vychází z jejich metodiky. Jde o hrubý diagram chování, který se skládá z entit, procesů (controllerů, tj. řadičů), hraničních bodů a aktérů. Jde o opravdu „konceptuální“ diagram.
 • Z něj opět TC a scénáře
 • Gray-box testing – neměly by být příliš závislé na implementačních detailech a tudíž odolnější při změnách detailů.
 • Testy řadičů lze zřetězit. Což má své výhody i nevýhody. Tento přístup pak může více odpovídat přístupu Behavior-Driven-Development.
 • Integrační testy držet v samostatné sadě.

Testování přijatelnosti – testy scénářů
 • Vychází z Use case
 • Vyžaduje, aby byly UC řádně a plně vyplněny včetně kroků a alternativní scénářů.
 • Design testů a struktura testů je generován přímo z EA.
 • Předpokládá se pořád ještě použití kódovaných testů!

Testování přijatelnosti – testy obchodních požadavků
 • Vychází ze seznamu požadavků
 • Používá doménový model
 • Vytvořený seznam testovacích případů má být konzultovaný se zákazníkem!
 • Uvažuje se, že i část těchto testů bude automatizovaná.
 • Testy jsou zveřejňovány a sdíleny i mimo vývoj – PM, QA, zákazník, …

Další kapitoly

- Antivzory při testování jednotek a jejich řešení (kapitola 9 a 10)
 • Kapitoly především pro vývojáře a dev-testery
 • Zajímavé je, že se mezi antivzory dostal i klasický GoF vzor Singleton. A argumentace je docela logická.
- Automatizované integrační testování (kapitola 11)
 • Nezapomínat na testy zabezpečení
 • Výběr vhodné úrovně (V-model)
 • Psaní testů celých scénářů by nemělo brzdit projekt, pokud jsou velmi náročné.
 • Test UI zařadit mezi testy scénářů.
 • Nepodcenit náročnost tvorby a údržby (Parametry sítě, Změny struktury databáze, Závislost na datech (konflikty mezi testy, více testů v jedné DB, příprava a úklid, …), Změny vzdálených rozhraní a chyby vzdálených systémů )
o Nepodcenit jejich hodnotu
- Testování algoritmů
- Příloha: Alenka v říši případů užití – vřele doporučuji!

Další zdroje:
 • Use case driven object modelling with UML – Theory and Practice (Apress, 2007)
 • Agile Development with ICONIX Process
 • Extreme Programming Refactored
 • JBehave, Behavior-Driven-Development
 • Framework Fitnesse
 • NUnitForm, Abbot, UISpec4J, FEST, Selenium
 • Fuzzy Testing – Fuzzy: Brute Force Vulnerability Discovery
 • Pex, Mole


 IT  Testing  2 Komentáře BuckTheBug, May 1st, 2013Aktuální články

Aktuální komentáře

Kategorie

Linky

RSS blogu

Podporuji

Behej.com
Running Training Log
Opera, the fastest and most secure web browser Connectria.com

Reklama


Evidence